1 2 3

KHUNG TẬP ĐI - GẬY NẠNG Y TẾ

Khung tập đi, nạn y tế là những thiết bị y tế y khoa hỗ trợ cho người già cần di chuyển hoặc người bệnh trong thời gian phục hồi sức khoẻ sau thời gian nằm dưỡng bệnh trên giường y tế. Y Khoa Kim Minh là nhà cung cấp trang thiết bi y tế, dụng cụ y khoa hàng đầu hiện nay của Việt Nam.

==================

Xem Thêm Sản Phẩm
0933.455.388 - 0902.482.008