1 2 3

CHỈ PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Chỉ phẫu thuật y tê dùng cho ngành thẩm mỹ chính hãng, bán giá sỉ ở Y Khoa Kim Minh. Các loại chỉ phẫu thuật dùng cho cắt mĩ mắt, khâu mũi, khâu cằm, chỉ tiêu, chỉ nylon các số 3)0, 4)0, 5)0, 6)0, 7)0, 8)0, 10)0.. khâu phẫu thuật thẩm mỹ được các thẩm mỹ viện tin dùng mua nhiều ở Kim Minh.

====================

0933.455.388 - 0902.482.008